facebook

Pubertet

Pubertet och adolescens

pubertet och adolescens

Begreppet pubertet används för att sammanfatta de kroppsliga förändringar som markerar inträdet i en ny livsfas - tonåren. Det handlar om till exempel könsmognad och sexualitet, första mensen, målbrott och svettlukt.

Adolescens är ett begrepp som används för att analysera tonåringens inre psykologiska värld. Hur den unga individen frigör sig från föräldrarna och skapar en någorlunda stabil identitet.

Preadolescensen, 10-12 år Kroppen förändras fysiologiskt – puberteten startar. Den inre och yttre frigörelsen från föräldrarna påbörjas, samtidigt som längtan kan uppstå efter det liv som föregick denna fas. Ett steg framåt, två steg bakåt…

Tidiga adolescensen, 12-14 år Individen börjar vända sig från familjen för att söka efter andra kärleksobjekt. Känslor av övergivenhet och ensamhet är vanliga. Beroendet av nära vänner ökar. Olika ”övergångsobjekt” som idoler behövs för att göra frigörelsearbetet mindre jobbigt. Från beroende till oberoende.

Högadolescensen, 14-16 år Den unga individens jag laddas med narcissistisk energi och blir självcentrerad. Man går helt upp i det individuella projektet. Många söker sig till nya grupper för bekräftelse. Livet balanserar mellan lek och undergång.

Senadolescensen, 16-20 år De känslomässiga svängningarna minskar. Beroendet av vuxna och föräldrar ökar igen. Det blir mindre viktigt att följa en viss grupp och individen blir friare att välja livsväg.

<< tillbaka till texter